تنها سازنده دستگاه روغن کشي مرغوب با دو برابر ظرفیت بالاتر بدلیل تغییرات فنی در قطعات دستگاه روغن گیری در حالیکه تفاوت در کالیبر دستگاه روغن گیری نیست به همین دلیل کپی سازان و سایتهای بازاریاب ظرفیت اسمی را بزرگنمایی می کنند تا دستگاه روغن کشی را ارزانتر نشان دهند اما ظرفیت واقعی شان بسیار کمتر از ظرفیت اسمی بوده ارزش وقت صرف کردن برای کسب و کار را ندارند.

دستگاه روغن گیری پرس سرد (تجهیزات جانبی روغن کشی)

دستگاه روغن گیری پرس سرد جهت راه اندازی کسب و کار به تنهای کافی نیست چون تجهیزات جانبی روغن کشی پرس سرد یک ضرورت اساسی در فرآوری روغن خوراکی است به همین دلیل میکرون فیلتر جهت تصفیه روغن با کیفیت بالا و فیلتر سانترفیوژی جهت تصفیه روغن با سرعت بالا در واحد روغن کشی میتواند کیفیت روغن استخراج شده از دانه های روغنی را 100% افزایش دهد حتی فیلتراسیون سرعت بالا در برخی روغنهای خوراکی که نیاز به صمغ گیری و کاهش اسیدهای چرب آزاد دارند استفاده میشود در حالیکه با فیلتر پرس امکانپذیر نیست.

دستگاه روغن کشی پرس سرد دستگاه روغن گیری پرس سرددستگاه روغن گیری پرس سرد و تجهیزات جانبی

قیمت دستگاه روغن کشی پرس سرد

قیمت دستگاه روغن کشی با کالیبر سیلندر تعیین نمیشود هر چه ابعاد بزرگتر شود قیمت دستگاه روغن گیری افزایش یابد چه بسا 90% کپی سازان با افزایش کالیبر تغییری چندانی در افزایش ظرفیت ندارند چون با کپی سازی قطعاتی که از منشاء معیوب هستند امکانپذیر نیست در حالیکه ماشین سازی آذر تلاش با اتکاء به دانش فنی و سالها تجربه توانسته است قیمت دستگاه روغن گیری را با افزایش ظرفیت دو برابری بدون تغییر در کالیبر سیلندر 50% کاهش دهد در عوض کیفیت قطعات و تجهیزات را افزایش داده است تا توانایی کارکرد 24 ساعته در همه دانه های روغنی ریز - درشت - سخت را بدون نیاز به قطعات جانبی داشته باشد.

دستگاه روغن کشی کالیبر 56 ظرفیت 12 کیلو در ساعتدستگاه روغن گیری کالیبر 56 ظرفیت 12 کیلو در ساعتدستگاه روغن گیری کالیبر 56 ظرفیت 12 کیلو در ساعت

بهترین برند دستگاه روغن گیری (نوع مرغوب)

بهترین برند دستگاه روغن گیری در صفحه اول گوگل بودن نیست و یا تبلیغات پولی نمیتواند نشان از بهترین برند دستگاه روغن کشی باشد لذا ویدیوهای ارزیابی از عملکرد واقعی در حین کار علاوه بر اینکه میتواند بهترین برند دستگاه روغن کشی را نشان دهد حتی میتواند جادوی هزاران آگهی با مطالب کاذب و غیر واقعی در جهت فروش دستگاه روغن گیری نامرغوب را باطل کند.

دستگاه روغن کشی کالیبر 82 ظرفیت 30 کیلو در ساعتدستگاه روغن گیری کالیبر 82 ظرفیت 30 کیلو در ساعتدستگاه روغن گیری کالیبر 82 ظرفیت 30 کیلو در ساعت

سازنده دستگاه روغن کشی (نوع مرغوب)

شرکتهای سازنده دستگاه روغن کشی اکثراً کپی سازی از قطعاتی که ذاتاً معیوب هستند را همچنان ادامه میدهند تفاوت چندانی در برندهای مشابه ایرانی ـ ترکیه ایی ـ آلمانی مشاهده نمیشود همه عملکردشان یکسان و مشابه بوده فقط ظاهرشان متفاوت دیده میشود در حالیکه ماشین سازی آذر تلاش با ایجاد تغییرات تخصصی توانسته است نتایچ مطلوب تری را حاصل کند و تنها سازنده دستگاه روغن گیری نوع مرغوب باشد.

دستگاه روغن کشی کالیبر 100 ظرفیت 45 کیلو در ساعتدستگاه روغن گیری کالیبر 100 ظرفیت 45 کیلو در ساعتدستگاه روغن گیری کالیبر 100 ظرفیت 45 کیلو در ساعت

ساخت دستگاه روغن گیری چند منظوره

ساخت دستگاه روغن گیری چند منظوره تفاوت زیادی با دستگاه روغن کشی چند کاره دارد قابلیت چند منظوره با تغییرات فنی قطعات ظرفیت سه برابر بالاتر دارد در حالیکه قابلیت چند کاره جهت استفاده برای همه دانه های روغنی یک ویژگی عمومی محسوب میشود به همین دلیل اکثر کپی سازان میتوانند کپی سازی دستگاه روغن گیری چند کاره را انجام دهند اما ساخت دستگاه روغن کشی چند منظوره با کپی سازی امکانپذیر نیست چون قطعات تغییر داده شده در جهت افزایش ظرفیت و بازدهی نمونه مشابه ندارد.

دستگاه روغن کشی کالیبر 130 ظرفیت 90-150 کیلو در ساعتدستگاه روغن گیری کالیبر 130 ظرفیت 90-150 کیلو در ساعتدستگاه روغن گیری کالیبر 130 ظرفیت 90-150 کیلو در ساعت

مرکز فروش دستگاه روغن کشی (نوع مرغوب)

مرکز فروش دستگاه روغن گیری (نوع مرغوب) فقط ماشین سازی آذر تلاش میباشد چون کالیبر 56 - کالیبر 82 - کالیبر 100 - کالیبر 130 به دلیل تغییرات فنی در قطعات منجر به افزایش ظرفیت 2 برابر بالاتر شده در حالیکه تفاوت در کالیبر نیست و این ویژگی تنها راه افزایش کیفیت قطعات و تجهیزاتی شده است که توانای کارکرد 24 ساعته را بدون نیاز به قطعات جداگانه در دانه های ریز - درشت - سخت را دارد.

دستگاه روغن کشی کنجد بازدهی 55 کیلو روغن از 100 کیلو دانه کنجد با صرفه تر از بازدهی 47 کیلو روغن از 100 کیلو کنجد است چون قطعات تغییر داده شده در جهت افزایش بازدهی نمونه مشابه ایرانی - ترکیه ایی - آلمانی ندارد.

دستگاه روغن گیری کلزا بازدهی 42 کیلو روغن از 100 کیلو دانه کلزا نیاز به تجهیزات جانبی دارد چون روغن کلزا دارای مقادیر زیادی اسید چرب امگا 3 میباشد که در تماس با هوای آزاد سریعاً فاسد میشود بنابرین فیلتراسیون سرعت بالا تنها روشی است که علاوه بر سرعت زیاد در جداسازی ذرات داخل روغن میتواند در صمغ گیری و جداسازی اسیدهای چرب آزاد استفاده شود.

دستگاه روغن کشی سیاه دانه که بتواند 37 کیلو روغن از 100 کیلو سیاه دانه بازدهی داشته باشد با برخی برندهای ایرانی - ترکیه ایی - آلمانی امکانپذیر نیست چون کپی سازی قطعاتی هستند که از منشاء معیوب میباشند به همین دلیل بازدهی بالای 33 کیلو روغن از 100 کیلو سیاه دانه را باور ندارند.

دستگاه روغن گیری کتان یا زغیر بازدهی 38 کیلو روغن از 100 کیلو دانه کتان فقط با قطعات تغییر داده شده در جهت افزایش بازدهی امکانپذیر است معمولاً اکثر برندهای مشهور بازدهی تقریبی 26 کیلو روغن از 100 کیلو دانه کتان را با فرآوری قبل از روغن کشی میتوانند استخراج کنند.

دستگاه روغن کشی دانه خردل شاه دانه های روغنی - خوش طعم - خوش رنگ - با ارزش - گران قیمت را میتوانیم با بازدهی 34 کیلو روغن از 100 کیلو دانه خردل برای مشتریان دستگاه روغن کشی تحویل دهیم.

دستگاه روغن گیری هسته انار جهت تولید روغن هسته دانه انار که اکثراً در مصارف دارویی و آرایشی کاربرد دارد میتوانیم با بازدهی 12 کیلو روغن از 10 کیلو دانه هسته انار (پاک شده و تمیز) با دو برابر ظرفیت نسبت به کالیبر دستگاه روغن کشی در مقایسه با سایر برندهای مشابه تحویل دهیم و حتی حاضر به همکاری با شرکتهای دارویی در جهت تولید روغن دانه هسته انار هستیم.

دستگاه روغن گیری هسته انگور را برخی کپی سازان به جای روغن گیری هسته انار تبلیغ میکنند تا بازدهی را بالاتر نشان دهند در حالیکه روغن کشی هسته انگور راحت تر از هسته انار بوده و مقدار روغن هسته انگور تقریباً 3 برابر بالاتر از هسته انار میباشد.

دستگاه روغن کشی ذرت در ابعاد کوچک امکانپذیر نیست و همچنین ساختار دانه ذرت متفاوت تر از سایر دانه ها بوده لذا آموزش دستگاه روغن گیری ذرت از جمله خدمات تخصصی میباشد که فقط به همراه دستگاه روغن کشی برای مشتریان گرامی تقدیم میشود.

دستگاه روغن گیری سویا جهت تولید روغن سویا در ابعاد کوچک صرفه اقتصادی ندارد چون روغن سویا 50% کمتر از روغن کنجد میباشد به همین دلیل دستگاه روغن کشی سویا فقط با ویژگیهای نوع مرغوب با 2 برابر ظرفیت در حالیکه تفاوت در کالیبر نیست مناسب ترین دستگاه روغن گیری سویا میتواند باشد.

دستگاه روغن کشی بنه جهت تولید روغن بنه با بازدهی 30 کیلو روغن از 100 کیلو دانه بنه را میتوانید با ویدیوی که منتشر کردیم مشاهده نمایید فقط کافیست در گوگل جستجو کنید "دستگاه روغن کشی بنه" تا تفاوت با سایر برندهای کپی سازی که ارتقاء دستگاه روغن گیری با قطعات اصلاح شده را بزرگ نمایی می کنند مقایسه نمایید.

دستگاه روغن گیری پنبه دانه بر خلاف سایتهای بازاریاب در ابعاد کوچک امکانپذیر نیست و همچنین ساختار دستگاه روغن کشی پنبه دانه نسبت دستگاههای معمولی متفاوت بوده و همچنین بدون تجهیزات جانبی روغن گیری پنبه دانه فرآوری روغن پنبه دانه امکانپذیر نیست.

دستگاه روغن کشی گردو جهت تولید بهترین روغن مصرفی ثروتمندان با قطعات فولاد ضد زنگ و قابل شستشو ساخته میشود تا هیچ گونه فلزات سنگین در روغن گردو نباشد البته روغن گردو زیر مجموعه روغن آجیل ها بوده و بیشتر در جهت صادرات تولید میشود بنابرین کیفیت و تجهیزات و قطعات دستگاه روغن کشی گردو نباید از فولاد معمولی با روکش کروم باشد.

دستگاه روغن گیری تخمه آفتابگردان بازدهی 34 کیلو روغن از 100 کیلو تخمه آفتابگردان با صرفه تر از بازدهی 26 کیلو روغن از 100 کیلو تخمه آفتابگردان میباشد چون قطعات در جهت افزایش بازدهی تغییر داده شده و نمونه مشابه ندارد.

دستگاه روغن کشی بلوط باید حداقل کالیبر 130 از نوع مرغوب دستگاه روغن گیری باشد تا نیازی به آسیاب کردن دانه بلوط نباشد چون روغن گیری بلوط که دانه های درشت میباشد و حتی بدلیل اینکه دانه بلوط 11% روغن دارد بنابرین هر چه کالیبر بزرگتر باشد و ظرفیت نسبت به کالیبر دو برابر بالاتر باشد مناسب روغن کشی دانه بلوط خواهد بود.

دستگاه روغن گیری تخم کدو طبی با قطعات فولاد ضد زنگ ساخته میشود تا بعد از روغن کشی تخم کدو حداقل از هر یک هفته یکبار جهت جلوگیری از ایجاد آلودگی ناشی از وجود احتمالی قارچ و باکتری به دلیل نگهداری طولانی مدت دانه های تخم کدو و همچنین آلودگی قطعات روغنی به دلیل تماس با هوای آزاد لازم و ضروری است شستشوی قطعات انجام شود چون روغن تخم کدو طبی در مصارف دارویی و داروسازی استفاده میشود.

دستگاه روغن کشی زیتون خشک و سایر دانه های روغنی ريز ـ درشت ـ سخت به دلیل مشکل ساز بودن دیکانتر دستگاههای روغن گیری زیتون که بیشتر وارداتی هستند طراحی شده است و مناسب باغاتی که زیتون محدودی در زمان برداشت دارند اما امکانات فرآوری زیتون در ابعاد بزرگ را ندارند استفاده میشود.

دستگاه روغن گیری بادام تلخ، فندق، پسته، ساخت ماشین سازی آذر تلاش به دلیل تغییرات تخصصی نیازی به قطعات جانبی ندارد علاوه بر روغن کشی بادام، فندق، پسته، میتواند برای همه دانه های روغنی (ریز - درشت - سخت) استفاده شود اما در اکثر برندهای کپی سازان قطعات جانبی دانه های (ریز - درشت - سخت) جداگانه باید تهیه شود.

دستگاه روغن کشی بنه (پسته کوهی)دستگاه روغن کشی کتاندستگاه روغن کشی کنجد

دستگاه روغن گیری گیاهان دارویی

دستگاه روغن گیری گیاهان دارویی تفاوت زیادی با دستگاه روغن کشی بذر گیاهان دارویی دارد بوته گیاهان دارویی، گل گیاهان دارویی، برگ گیاهان دارویی، ریشه گیاهان دارویی، اینکه در حالت (خشک شده با بدون خشک شده) روغن گیری شوند دستگاه روغن کشی مربوطه طراحی و ساخته میشود اما روغن گیری همه دانه های روغنی خشک با دستگاه روغن گیری پرس سرد امکانپذیر خواهد بود.

دستگاه روغن گیری کتاندستگاه روغن گیری دانه سویادستگاه روغن گیری زیتون

دستگاه روغن کشی با دو برابر ظرفیت بالاتر از سایر برندهای مشابه

دستگاه روغن کشی ماشین سازی آذر تلاش را با سایر تولیدکنندگان جهانی مقایسه کنید مطمیناً خواهید دید افزایش ظرفیت دو برابر بالاتر به دلیل تغییرات فنی تنها راه کاهش 50% قیمت شده و کاهش 50% قیمت تنها راه افزایش کیفیت تجهیزات و قطعات شده که توانسته 100% کارایی دستگاه روغن گیری تضمین شده باشد این ویژگی در سایر برندهای مشابه ایرانی - ترکیه ایی - آلمانی امکانپذیر نیست.

دستگاه روغن کشی دانه خردلدستگاه روغن کشی هسته اناردستگاه روغن کشی دانه کلزا

دستگاه روغن کشی با دو برابر ظرفیت بالاتر در حضور مشتری تست و تحویل داده میشود:

کپی سازان ظرفیت اسمی را بزرگنمایی میکنند تا دستگاه روغن گیری را ارزانتر نشان دهند:

 • دستگاه روغن گیری کالیبر 35 ظرفیت واقعی 3 کیلو در ساعت با ظرفیت اسمی 8 کیلو در ساعت.
 • دستگاه روغن گیری کالیبر 45 ظرفیت واقعی 4 کیلو در ساعت با ظرفیت اسمی 12 کیلو در ساعت.
 • دستگاه روغن گیری کالیبر 60 ظرفیت واقعی 6 کیلو در ساعت با ظرفیت اسمی 20 کیلو در ساعت.
 • دستگاه روغن گیری کالیبر 90 ظرفیت واقعی 12 کیلو در ساعت با ظرفیت اسمی 60 کیلو در ساعت.
 • دستگاه روغن گیری کالیبر 135 ظرفیت واقعی 30 کیلو در ساعت با ظرفیت اسمی 90 کیلو در ساعت.
 • دستگاه روغن گیری کالیبر 160 ظرفیت واقعی 40 کیلو در ساعت با ظرفیت اسمی 150 کیلو در ساعت.

دستگاه روغن گیری بازدهی 7 تا 10 درصد بالاتر از سایر برندهای مشابه

دستگاه روغن گیری با بازدهی 7 تا 10 درصد بالاتر در حالیکه ظرفیت دو برابر بالاتر نسبت به کالیبر دستگاه روغن کشی میباشد ویژگی مختص دستگاه روغن گیری نوع مرغوب میباشد چون قطعات در جهت افزایش ظرفیت و بازدهی تغییر داده شده و کپی سازی نیست بنابرین نمیتواند قابل استناد سایت های بازاریاب برای تبلیغات سایر برندهای مشابه ایرانی - ترکیه ایی - آلمانی باشد.

 • بازدهی 55 کیلو روغن با صرفه تر از 47 کیلو روغن از 100 کیلو دانه کنجد اهواز.
 • بازدهی 42 کیلو روغن با صرفه تر از 36 کیلو روغن از 100 کیلو دانه کلزا.
 • بازدهی 37 کیلو روغن با صرفه تر از 32 کیلو روغن از 100 کیلو سیاه دانه.
 • بازدهی 38 کیلو روغن با صرفه تر از 33 کیلو روغن از 100 کیلو دانه کتان هندی.
 • بازدهی 38 کیلو روغن با صرفه تر از 26 کیلو روغن از 100 کیلو دانه کتان تاجیک.
 • بازدهی 34 کیلو روغن با صرفه تر از 26 کیلو روغن از 100 کیلو تخمه آفتابگردان.
 • بازدهی 55 کیلو روغن با صرفه تر از 50 کیلو روغن از 100 کیلو مغز آفتابگردان.
 • بازدهی 34 کیلو روغن با صرفه تر از 26 کیلو روغن از 100 کیلو دانه خردل.
 • بازدهی 17 کیلو روغن با صرفه تر از 12 کیلو روغن از 100 کیلو دانه گشنیز.
 • بازدهی 30 کیلو روغن با صرفه تر از 25 کیلو روغن از 100 کیلو دانه بنه.
 • بازدهی 42 کیلو روغن با صرفه تر از 36 کیلو روغن از 100 کیلو دانه منداب.

ماشین آلات روغن کشی زیتون

ماشین آلات روغن كشي زيتون فقط در فصل زیتون استفاده میشود چون زیتون باید تازه باشد اگر از زیتون انبار شده روغن گیری شود اسید روغن بالاتر از حد استاندارد خواهد بود و برای سلامتی خطرناک میباشد پس دستگاه روغن کشی زیتون در ابعاد کوچک صرفه اقتصادی ندارد چون با توجه به فصلی بودن زیتون نهایتاً 2 ماه میتوان روغن کشی زیتون تازه انجام داد لذا صرفه افتصادی ندارد هزینه بالایی که برای خرید دستگاه روغن گیری زیتون پرداخت میشود به مدت 10 ماه هیچ سودی نداشته باشد.

دستگاه روغن گیری زیتون در مقیاس کوچک

دستگاه روغن گیری زیتون خشک با پرس سرد مناسب باغاتی است که زیتون تولیدی شان صرفه حمل و نقل ندارد لذا با یک دستگاه روغن گیری پرس سرد میتوان زیتون های خشک شده زیر درختی را روغن کشی کرد و روغن زیتون حاصله برای مصارف صابون سازی و ماشاژ قابل استفاده خواهد بود و همچنین با پرس هیدرولیک میتوان زیتون تازه را روغن گیری کرد اما در پرس هیدرولیک به تجهیزات جانبی نیاز خواهد بود: خردکن زیتون، پرس هیدرولیک، سانترفیوژ جدا سازی آب و روغن، فیلتر شفاف سازی روغن، ...

دستگاه روغن کشی زیتوندستگاه پرس زیتوندستگاه روغن گیری زیتون خانگی

دستگاه روغن گیری زیتون در مقیاس بزرگ

دستگاه روغن گیری زیتون تازه حداقل در ظرفیت های بالای 3 تا 5 تن در ساعت میتواند صرفه اقتصادی داشته باشد میانگین در عرض 2 ماه میتوان کار یک سال را انجام داد و روغن تولیدی را در طول یک سال بفروش رساند اما دستگاههای روغنگیری زیتون تازه در ابعاد 100 تا 200 کیلو در ساعت که بیشتر وارداتی هستند به دلیل مشکل ساز بودن دیکانتر سانترفیوژی و قیمتهای بالا و فصلی بودن زیتون اصلاً توجیه اقتصادی ندارد.

کارگاه روغن کشی زیتون

لطفاً جهت کسب اطلاعات در مورد دستگاه روغنکشی به شماره تلگرام ما پیام ارسال فرمایید.

X

Right Click

No right click