دستگاه روغن کشی پرس سرد با کالیبر یکسان اما ظرفیت دو برابر بالاتر بدلیل تغییرات فنی قطعات دستگاه روغن گیری پرس سرد تنها مزیتی که سایر برندهای مشابه ندارند چون تغییرات فنی قطعات نمونه مشابه ایرانی - ترکیه ایی - آلمانی ندارد به همین دلیل کپی سازان ظرفیت اسمی را چندین برابر بزرگنمایی می کنند تا دستگاه روغن گیری پرس سرد را ارزانتر نشان دهند اما ظرفیت واقعی شان 20% ظرفیت اسمی شان نیست.

دستگاه روغن کشی و روغن گیری پرس سرد

دستگاه روغن کشی پرس سرد جهت راه اندازی یک واحد توانمند سودآور به تنهای کافی نیست چون تجهیزات لردگیری با فیلتراسیون سرعت بالا یک نیازی اساسی در فرآوری روغن خوراکی است به همین منظور فیلتر سانترفیوژی جهت لردگیری با سرعت بالا میتواند فرایند اکسیداسیون روغن را کاهش دهد فیلتر میکرونی جهت شفاف کردن روغن با دقت بالا میتواند ماندگاری روغن را افزایش دهد فیلتراسیون سرعت بالا ارزانترین روش جداسازی اسیدهای چرب برخی روغنهای خوراکی سودآور میباشد.

دستگاه روغن کشی پرس سرددستگاه روغن گیری پرس سرددستگاه روغن کشی پرس سرد و تجهیزات لردگیری

قیمت دستگاه روغن گیری ظرفیت (اسمی یا واقعی)

قیمت دستگاه روغن گیری با کالیبر یکسان ظرفیت اسمی بالا ارزان نیست بلکه قیمت دستگاه روغن کشی با ظرفیت دو برابر بالاتر (بدون افت بازدهی) ارزانتر است متأسفانه کپی سازان بدلیل کپی سازی از قطعات معیوب نمیتوانند ظرفیت واقعی (بدون افت بازدهی) را افزایش دهند به همین دلیل ظرفیت اسمی را چهار برابر افزایش میدهند تا قیمت را ارزانتر نشان دهند در حالیکه دلایل زیاد در قیمت دستگاه روغن کشی وجود دارد که تنها با افزایش ظرفیت اسمی قابل پنهان کردن نیست.

دستگاه روغن کشی کالیبر 56 ظرفیت 12 کیلو در ساعتدستگاه روغن گیری کالیبر 56 ظرفیت 12 کیلو در ساعتدستگاه پرس روغنگیری کالیبر 56 ظرفیت 12 کیلو در ساعت

دستگاه روغن کشی همه‌ کاره

دستگاه روغن کشی همه‌ کاره آذر تلاش ارس با کالیبر یکسان دو برابر ظرفیت بالاتر دارد این ویژگی در سایر برندهای ایرانی - ترکیه ایی - آلمانی امکانپذیر نیست چون بدلیل تغییرات فنی قطعات است که ظرفیت دو برابر بالاتر سبب کاهش 50% قیمت شده و کاهش 50% قیمت تنها راه افزایش کیفیت قطعات و تجهیزات میباشد تا کارایی 100% تضمین شده باشد به همین دلیل قابلیت کارکرد 24 ساعته همه دانه های روغنی ریز (نرم یا سخت) یا دانه های درشت (نرم یا سخت) کم روغن یا پر روغن امکانپذیر شده است مانند: دانه کنجد، دانه کلزا، سیاه دانه، دانه خشخاش، شاه دانه، گلرنگ، آفتابگردان بدون پوست، تخم کدو تنبل بدون پوست، تخم شنبلیله، هسته انار، هسته انگور، دانه زغیر، دانه کتان هندی، دانه سویا، دانه خردل، دانه بنه یا پسته کوهی، تخمه آفتابگردان با پوست، فندق، گردو، بادام زمینی، بادام درختی، دانه کرچک، بلوط، ذرت، پنبه دانه، هسته آواکادو، زیتون خشک، هسته زیتون، هسته خرما، تخم کدو با پوست، تخم گشنیز، ...

دستگاه روغن گیری چند کاره (کپی سازان)

دستگاه روغن گیری چند کاره ویژگی عمومی اکثر برندهای کپی سازان است چون بدلیل نداشتن اطلاعات فنی در نهایت کپی سازی قطعاتی که ذاتاً از منشاء معیوب هستند در برخی دانه های ریز (سخت) یا دانه های درشت (نرم یا سخت) کارایی ندارد اما در دانه های ریز (نرم) قابل استفاده است مانند: کنجد، کلزا، سیاه دانه، دانه خشخاش، شاه دانه، آفتابگردان بدون پوست، تخم کدو تنبل بدون پوست، تخم شنبلیله، ...

دستگاه روغن کشی کالیبر 82 ظرفیت 30 کیلو در ساعتدستگاه روغن گیری کالیبر 82 ظرفیت 30 کیلو در ساعتدستگاه پرس روغنگیری کالیبر 82 ظرفیت 30 کیلو در ساعت

سازنده دستگاه روغن گیری یا کپی سازی

سازنده دستگاه روغن گیری با کالیبر یکسان ظرفیت دو برابر بالاتر (بدون افت بازدهی) تفاوت زیادی با کپی سازی دستگاه روغن کشی سایتهای بازاریابی دارد چون افزایش ظرفیت با کپی سازی از قطعات معیوب امکانپذیر نیست به همین دلیل کپی سازان تا میتوانند ظرفیت اسمی را چهار برابر بالاتر آگهی می کنند تا قیمت را ارزانتر نشان دهند اما ظرفیت واقعی شان 20% ظرفیت اسمی شان نیست.

دستگاه روغن کشی کالیبر 100 ظرفیت 45 کیلو در ساعتدستگاه روغن گیری کالیبر 100 ظرفیت 45 کیلو در ساعتدستگاه پرس روغنگیری کالیبر 100 ظرفیت 45 کیلو در ساعت

ساخت دستگاه روغن کشی چند منظوره

ساخت دستگاه روغن کشی چند منظوره یکی از محصولات تخصصی در زمینه ارتقاء دستگاه روغن گیری با ویژگی جایگزینی قطعات میباشد قابلیت جایگزینی قطعات به منظور کاهش 50% هزینه های استهلاک قطعات سایشی طراحی شده است این ویژگی استثایی مناسب واحد روغن گیری با کارکرد 24 ساعته همه دانه های روغنی (ریز - درشت - سخت) میباشد:

 • قابلیت جایگزینی چهار برابر عمر مفید قطعات را افزایش میدهد.
 • قابلیت جایگزینی مانع تعطیلی واحد روغن گیری بدلیل سایش قطعات میشود.
 • قابلیت جایگزینی در برخی دانه های روغنی میتواند کیفیت روغن را افزایش دهد.
 • قابلیت جایگزینی در برخی دانه های روغنی میتواند کارایی را افزایش دهد.
 • قابلیت جایگزینی میتواند دستگاه روغن کشی را از خدمات تعمیرات بی نیاز کند.
 • قابلیت جایگزینی میتواند هزینه تعمیرات قطعات سایشی را 80% کاهش دهد.

دستگاه روغن کشی کالیبر 130 ظرفیت 90 کیلو در ساعتدستگاه روغن گیری کالیبر 130 ظرفیت 90 کیلو در ساعتدستگاه پرس روغنگیری چند منظوره با کالیبر 130 ظرفیت 90 کیلو در ساعت

بهترین برند دستگاه روغن گیری OPM-AZ

بهترین برند دستگاه روغن گیری با کالیبر یکسان ظرفيت دو برابر بالاتر (بدون افت بازدهي) تعریف میشود چون افزایش ظرفیت دو برابر بالاتر بدلیل تغییرات فنی قطعات میتواند 50% هزینه ها را کاهش دهد و کاهش 50% هزینه ها میتواند کیفیت قطعات و تجهیزات را افزایش دهد تا کارآیی بهترین برند دستگاه روغن کشی 100% تضمین شده باشد این ویژگی در سایر برندهای دستگاه روغن کشی امکانپذیر نیست چون تغییرات فنی نمونه مشابه ندارد.

دستگاه روغن کشی بنه (پسته کوهی)دستگاه روغن کشی کتاندستگاه روغن کشی کنجد

دستگاه روغن کشی کالیبر یکسان ظرفیت دو برابر بالاتر

دستگاه روغن کشی با کالیبر یکسان ظرفیت دو برابر بالاتر (بدون افت بازدهی) در سایر تولیدکنندگان دستگاه روغن گیری مشاهده نمیشود چون این ویژگی بدلیل تغییرات فنی قطعات بوده با کپی سازی قطعات معیوب امکانپذیر نیست به همین دلیل کپی سازان ظرفیت اسمی را 4 برابر بالاتر نشان میدهند تا خریداران (تازه کار) که اطلاعات فنی ندارند را هدف فروش قرار دهند.

دستگاه روغن گیری کتاندستگاه روغن گیری دانه سویادستگاه روغن گیری زیتون خشک

دستگاه روغن گیری بازدهی 7% بالاتر

دستگاه روغن گیری با کالیبر یکسان بازدهی 7% بالاتر ویژگی مختص ماشین سازی آذر تلاش میباشد چون قطعات در جهت افزایش ظرفیت و بازدهی تغییر داده شده و کپی سازی نیست بنابرین نمیتواند قابل استناد سایتهای بازاریاب جهت تبلیغات دستگاه روغن کشی کپی سازان باشد چون تغییرات فنی نمونه مشابه ندارد.

 • بازدهی 55 کیلو روغن از 100 کیلو دانه کنجد اهواز.
 • بازدهی 42 کیلو روغن از 100 کیلو دانه کلزا.
 • بازدهی 37 کیلو روغن از 100 کیلو سیاه دانه.
 • بازدهی 38 کیلو روغن از 100 کیلو دانه کتان هندی.
 • بازدهی 38 کیلو روغن از 100 کیلو دانه کتان تاجیک.
 • بازدهی 34 کیلو روغن از 100 کیلو تخمه آفتابگردان.
 • بازدهی 55 کیلو روغن از 100 کیلو مغز آفتابگردان.
 • بازدهی 34 کیلو روغن از 100 کیلو دانه خردل.
 • بازدهی 17 کیلو روغن از 100 کیلو دانه گشنیز.
 • بازدهی 30 کیلو روغن از 100 کیلو دانه بنه.
 • بازدهی 42 کیلو روغن از 100 کیلو دانه منداب.

دستگاه روغن کشی دانه خردلدستگاه روغن کشی هسته اناردستگاه روغن کشی دانه کلزا

ماشین آلات روغن کشی زیتون

ماشین آلات روغن كشي زيتون فقط در فصل زیتون استفاده میشود چون زیتون باید تازه باشد اگر زیتون انبار شده روغنکشی شود اسید روغن زیتون بالاتر از حد استاندارد خواهد بود حتی مصرف آن برای سلامتی انسان خطرناک است بنابرین روغنگیری زیتون در ابعاد کوچک صرفه اقتصادی ندارد چون 300 کیلو زیتون 50 کیلو روغن دارد با توجه به فصلی بودن زیتون نهایتاً 2 ماه روغنکشی زیتون با 10 ماه تعطیلی کارخانه نیازمند ماشین آلات روغن گیری زیتون با تناژ بالای 3 یا 5 تن در ساعت میباشد.

دستگاه روغن گیری زیتون در مقیاس کوچک

دستگاه روغن گیری زیتون خشک مناسب باغاتی است که زیتون تولیدی شان صرفه حمل و نقل ندارد بنابرین با یک دستگاه پرس سرد میتوان زیتون های خشک شده زیر درختی را روغن کشی کرد و روغن زیتون حاصله برای مصارف صابون سازی و ماشاژ قابل استفاده خواهد بود و همچنین با پرس هیدرولیک میتوان زیتون تازه را روغن گیری کرد اما در پرس هیدرولیک به تجهیزات جانبی نیاز خواهد بود: خردکن زیتون، پرس هیدرولیک، سانترفیوژ جدا سازی آب و روغن، فیلتر شفاف سازی روغن، ...

بهترین دستگاه روغن گیری زیتون در مقیاس بزرگ

بهترین دستگاه روغن گیری زیتون با ظرفیت بالای 3 تا 5 تن در ساعت میتواند صرفه اقتصادی داشته باشد چون فصل زیتون بیش از دو ماه نیست به همین دلیل با ظرفیت 3 تا 5 تن در ساعت میتوان در مدت کوتاه حداکثر روغن کشی زیتون را انجام داد تا روغن زیتون تازه تولید کرد بهترین روغن زیتون باید تاریخ چیدن زیتون با تاریخ روغن گیری زیتون برابر باشد.

روغن زیتون درجه یک

بهترین روغن زیتون یعنی تاریخ چیدن زیتون با تاریخ روغن کشی زیتون برابر باشد به روش کانتنیوز روغن گیری شده باشد این روغن زیتون فرابکر گفته میشود و هیچ گونه افزودنی ندارد با ارزش ترین روغن زیتون شناخته میشود و قیمت اینگونه روغن زیتون حداقل 2 برابر بالاتر از روغن زیتون درجه دو میباشد.

روغن زیتون درجه دو

روغن زیتون استخراج شده از ضایعات کنجاله زیتون را روغن زیتون درجه دو شناخته میشود چون در روش کانتنیوز 8 تا 12 درصد روغن در ضایعات کنجاله زیتون باقی می ماند و هر ساله میلیون ها تن ضایعات کنجاله زیتون در اسپانیا به روش هگزان یا پرس سرد استحراج میشود اینگونه روغن زیتون از برچسب اتیکت بطری قابل شناسایی میباشد.

 

لطفاً جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد فروش و خدمات تماس حاصل فرمایید.

X

Right Click

No right click