دستگاه روغن کشی و روغن گیری

دستگاه روغن کشی در کالیبر یکسان با دو برابر ظرفیت بدلیل تغییرات فنی قطعات دستگاه روغن گیری حاصل شده نمونه مشابه ایرانی - ترکیه ایی - آلمانی ندارد به همین دلیل کپی سازان ظرفیت اسمی را چندین برابر بالاتر آگهی می کنند در حالیکه ظرفیت واقعی شان 20% ظرفیت اسمی شان نیست چون کپی سازی از قطعاتی که ذاتاً معیوب باشد در کالیبر یکسان امکان افزایش ظرفیت وجود ندارد اگر تناسب کالیبر با ظرفیت درست تعریف شود ملاک ظرفیت واقعی در بدون افت بازدهی است بنابرین ظرفیت اسمی ترفند بازاریابی در ارزانتر نشان دادن دستگاه روغن گیری (کپی سازان) است.

دستگاه روغن کشی و روغن گیری پرس سرد

دستگاه روغن کشی پرس سرد در تولید روغن خوراکی کیفیت عالی به تنهایی کافی نیست چون تجهیزات روغن گیری پرس سرد جهت کاهش اکسیداسیون روغن اهمیت ویژه ایی دارد چون اکسیداسیون روغن خوراکی بدلیل رشد قارچ و باکتری ناشی از لرد مخلوط با رطوبتی که تمامی دانه های روغنی ذاتاً 8% دارند ایجاد میشود بنابرین ته نشین کردن روغن در مخازن سبب افزایش اکسیداسیون روغن خوراکی میشود به همین منظور فیلتر سانترفیوژی جهت لردگیری با سرعت بالا (حذف مخازن ته نشین کردن روغن) میتواند فرایند اکسیداسیون روغن را کاهش دهد فیلتر میکرونی جهت شفاف کردن روغن با دقت بالا میتواند ماندگاری روغن خوراکی را افزایش دهد.

دستگاه روغن کشی پرس سرددستگاه روغن گیری پرس سرددستگاه روغن کشی و تجهیزات روغن گیری پرس سرد

قیمت دستگاه روغن گیری ارزان

قیمت دستگاه روغن گیری در کالیبر یکسان با ظرفیت اسمی بالا ارزان نیست بلکه ترفند بازاریابی جهت ارزانتر نشان دادن قیمت دستگاه روغن کشی است به همین دلیل با ارایه مطالب فنی سعی کردیم اهمیت ویژگیهای اختصاصی دستگاه روغن کشی (کیفیت عالی) را نشان دهیم چون ویژگیهای اختصاصی با قطعات تغییر داده شده سبب افزایش قیمت نمیشود در حالیکه ظرفیت 50٪ افزایش خواهد یافت اما افزایش کیفیت با قطعات کپی سازی تنها باعث افزایش قیمت میشود در حالیکه ظرفیت 50٪ کمتر خواهد بود.

دستگاه روغن کشی همه‌ کاره (ویژگی اختصاصی)

دستگاه روغن کشی همه‌ کاره آذر تلاش ارس در کالیبر یکسان ظرفیت 50% بالاتر از کپی سازان بدلیل تغییرات فنی قطعات حاصل شده است بنابرین ظرفیت 50% بالاتر سبب کاهش 50% قیمت میشود این ویژگی تنها راه افزایش کیفیت قطعات و تجهیزات تضمین کننده 100% کارایی میباشد تا قابلیت کارکرد 24 ساعته در همه دانه های روغنی ریز - درشت - سخت کم روغن یا پر روغن امکانپذیر شود مانند: دانه کنجد، دانه کلزا، سیاه دانه، دانه خشخاش، شاه دانه، گلرنگ، آفتابگردان بدون پوست، تخم کدو تنبل بدون پوست، تخم شنبلیله، هسته انار، هسته انگور، دانه زغیر، دانه کتان هندی، دانه سویا، دانه خردل، دانه بنه یا پسته کوهی، تخمه آفتابگردان با پوست، فندق، گردو، بادام زمینی، بادام درختی، دانه کرچک، بلوط، ذرت، پنبه دانه، هسته آواکادو، زیتون خشک، هسته زیتون، هسته خرما، تخم کدو با پوست، تخم گشنیز، ...

دستگاه روغن کشی همه کارهدستگاه روغن گیری همه کارهدستگاه روغن کشی و روغن گیری همه کاره

دستگاه روغن گیری چند کاره (ویژگی کپی سازان)

دستگاه روغن گیری چند کاره ویژگی عمومی اکثر برندهای کپی سازان است چون بدلیل نداشتن اطلاعات فنی در نهایت کپی سازی قطعاتی که ذاتاً از منشاء معیوب هستند در برخی دانه های ریز (سخت) یا دانه های درشت (نرم یا سخت) کارایی ندارد اما در دانه های ریز (نرم) قابل استفاده است مانند: کنجد، کلزا، سیاه دانه، دانه خشخاش، شاه دانه، آفتابگردان بدون پوست، تخم کدو تنبل بدون پوست، تخم شنبلیله، ...

دستگاه روغن کشی (همه کاره یا چند کاره)

دستگاه روغن گیری همه کاره در کالیبر یکسان ظرفیت دو برابر بالاتر تفاوت زیادی با کپی سازی دستگاه روغن گیری چند کاره دارد چون ویژگی همه کاره با تغییرات فنی قطعات سبب افزایش 50% ظرفیت شده تنها راه کاهش 50% هزینه ها میشود تا امکان افزایش کیفیت قطعات و تجهیزات تضمین کننده کارکرد 24 ساعته در دانه های ریز - درشت - سخت فراهم شود در حالیکه این ویژگی در سایر برندهای مشابه ایرانی - ترکیه ایی - آلمانی امکانپذیر نیست چون تغییرات فنی نمونه مشابه ندارد.

 • اکثر کپی سازان ادعای همه کاره بودن دستگاه روغن گیری دارند اما قابلیت کارکرد 24 ساعته ندارند.
 • اکثر کپی سازان ادعای کارکرد 24 ساعته را دارند اما قابلیت همه کاره بودن ندارند.
 • اکثر کپی سازان ادعای همه کاره با کارکرد 24 ساعته را دارند اما ظرفیت شان 50% کمتر خواهد بود.

ساخت دستگاه روغن گیری و روغن کشی چند منظوره

ساخت دستگاه روغن گیری چند منظوره یکی از تولیدات تخصصی در زمینه ارتقاء دستگاه روغن کشی چند منظوره با ویژگی جایگزینی قطعات میباشد چون قابلیت جایگزینی قطعات به منظور کاهش 80% هزینه های استهلاک (قطعات سایشی)  یک مزیت برتر جهت روغن گیری با کارکرد 24 ساعته همه دانه های روغنی (ریز - درشت - سخت) میباشد:

 • قابلیت جایگزینی چهار برابر عمر مفید قطعات را افزایش میدهد.
 • قابلیت جایگزینی مانع تعطیلی واحد روغن گیری بدلیل سایش قطعات میشود.
 • قابلیت جایگزینی میتواند دستگاه روغن کشی را از خدمات تعمیرات بی نیاز کند.
 • قابلیت جایگزینی میتواند هزینه تعمیرات قطعات سایشی را 80% کاهش دهد.

بهترین برند دستگاه روغن کشی و روغن گیری

بهترین برند دستگاه روغن کشی در کالیبر یکسان ظرفيت دو برابر بالاتر (بدون افت بازدهي) تعریف میشود چون افزایش ظرفیت دو برابر بالاتر بدلیل تغییرات فنی قطعات میتواند 50% هزینه ها را کاهش دهد و کاهش 50% هزینه ها تنها راه افزایش کیفیت قطعات و تجهیزات بهترین برند دستگاه روغن کشی است تا کارایی 100% تضمین شده باشد این ویژگی در سایر برندهای ایرانی - ترکیه ایی - آلمانی امکانپذیر نیست چون تغییرات فنی قطعات نمونه مشابه ندارد.

دستگاه روغن کشی بنه (پسته کوهی)دستگاه روغن کشی کتاندستگاه روغن کشی کنجد

مرکز فروش دستگاه روغن گیری و روغن کشی

مرکز فروش دستگاه روغن گیری بورس کالای مونتاژی نیست بلکه نیازمند تخصص جهت ارایه توجیه میباشد که کالیبر کمتر از 85 یا بالاتر از 160 مناسب روغن کشی نیست چون کالیبر کمتر از 85 نمیتواند همه کاره باشد و کالیبر بالاتر از 160 میتواند همه کاره باشد اما قطعات سنگین دارد بنابرین خدمات پس از فروش در تامین ماردون و سیلندر بسیار سنگین خواهد بود علی الخصوص اگر از آلیاژ خوب استفاده شود به همین دلیل برخی کپی سازان کالیبر 180 - 250 - 400 - 450 را تبلیغات می کنند در حالیکه خودشان را در جایگاه مشتری قرار نمیدهند چون میدانند که خدمات سنگین قطعات نمیتواند صرفه اقتصادی داشته باشد به همین دلیل برخی تولیدکنندگان دستگاه روغن کشی در سایتهای بازاریاب صرفاً تبلیغات کاذب ارایه میدهند تا خریداران (تازه کار) که اطلاعات فنی ندارند را هدف فروش قرار دهند.

دستگاه روغن گیری کتاندستگاه روغن گیری دانه سویادستگاه روغن گیری زیتون خشک

سازنده دستگاه روغن کشی و روغن گیری

سازنده دستگاه روغن کشی در کالیبر یکسان بازدهی 7% بالاتر بدلیل تغییرات فنی قطعات تفاوت زیادی با سازنده دستگاه روغن گیری با بازدهی 7% کمتر دارد چون تفاوت 7% بازدهی در تناژ 10 تن دانه روغنی در روز میتواند نتیجه توجهی در روغن کشی داشته باشد.

 • بازدهی 55 کیلو روغن از 100 کیلو دانه کنجد اهواز.
 • بازدهی 42 کیلو روغن از 100 کیلو دانه کلزا.
 • بازدهی 37 کیلو روغن از 100 کیلو سیاه دانه.
 • بازدهی 38 کیلو روغن از 100 کیلو دانه کتان هندی.
 • بازدهی 38 کیلو روغن از 100 کیلو دانه کتان تاجیک.
 • بازدهی 34 کیلو روغن از 100 کیلو تخمه آفتابگردان.
 • بازدهی 55 کیلو روغن از 100 کیلو مغز آفتابگردان.
 • بازدهی 34 کیلو روغن از 100 کیلو دانه خردل.
 • بازدهی 17 کیلو روغن از 100 کیلو دانه گشنیز.
 • بازدهی 30 کیلو روغن از 100 کیلو دانه بنه.
 • بازدهی 42 کیلو روغن از 100 کیلو دانه منداب.
 • بازدهی 43 کیلو روغن از 100 کیلو لارو مگس سرباز سیاه.

روغن کشی و روغن گیری کارمزدی در تبریز

روغن کشی در تبریز زیاد است علی الخصوص در بازار تبریز روغن گیری کارمزدی انجام میشود اما هزینه روغن کشی کارمزدی بر اساس بازدهی در دانه های کم روغن یا پرروغن با ساختار (ریز - درشت - سخت - پفکی) حداقل 50% تفاوت خواهد داشت همچنین اکثر برندهای (کپی سازان) به دلیل ساختار معیوب قطعات نمیتوانند نتیجه مطلوب داشته باشند چون ساختار قطعات کپی سازان برای برخی دانه های روغنی سازگار نیست.

 • کارمزد روغن گیری با بازدهی 10% بالاتر یا پایین تر حداقل 50% تفاوت خواهد داشت.
 • کارمزد روغن گیری دانه سخت با بازدهی بالا مسلماً بالاتر خواهد بود چون سبب استهلاک قطعات میشود.
 • کارمزد روغن گیری دانه کم روغن با بازدهی بالا مسلما بالاتر است چون زمانبر خواهد بود.
 • کارمزد روغن گیری دانه پفکی با بازدهی بالا مسلماً بالاتر است چون زمانبر خواهد بود.
 • کارمزد روغن گیری دانه نرم با بازدهی بالا بر اساس تناژ تعیین میشود.

دستگاه روغن کشی دانه خردلدستگاه روغن کشی هسته اناردستگاه روغن کشی دانه کلزا

ماشین آلات روغن کشی زیتون

ماشین آلات روغن كشي زيتون فقط در فصل زیتون استفاده میشود چون زیتون باید تازه باشد اگر زیتون انبار شده روغنکشی شود اسید روغن زیتون بالاتر از حد استاندارد خواهد بود حتی مصرف آن برای سلامتی انسان خطرناک است بنابرین روغنگیری زیتون در ابعاد کوچک صرفه اقتصادی ندارد چون 300 کیلو زیتون 50 کیلو روغن دارد با توجه به فصلی بودن زیتون نهایتاً 2 ماه روغنکشی زیتون با 10 ماه تعطیلی کارخانه نیازمند ماشین آلات روغن گیری زیتون با تناژ بالای 3 یا 5 تن در ساعت میباشد.

دستگاه روغن گیری زیتون در مقیاس کوچک

دستگاه روغن گیری زیتون خشک مناسب باغاتی است که زیتون تولیدی شان صرفه حمل و نقل ندارد بنابرین با یک دستگاه پرس سرد میتوان زیتون های خشک شده زیر درختی را روغن کشی کرد و روغن زیتون حاصله برای مصارف صابون سازی و ماشاژ قابل استفاده خواهد بود و همچنین با پرس هیدرولیک میتوان زیتون تازه را روغن گیری کرد اما در پرس هیدرولیک به تجهیزات جانبی نیاز خواهد بود: خردکن زیتون، پرس هیدرولیک، سانترفیوژ جدا سازی آب و روغن، فیلتر شفاف سازی روغن، ...

بهترین دستگاه روغن گیری زیتون در مقیاس بزرگ

بهترین دستگاه روغن گیری زیتون با ظرفیت بالای 3 تا 5 تن در ساعت میتواند صرفه اقتصادی داشته باشد چون فصل زیتون بیش از دو ماه نیست به همین دلیل با ظرفیت 3 تا 5 تن در ساعت میتوان در مدت کوتاه حداکثر روغن کشی زیتون را انجام داد تا روغن زیتون تازه تولید کرد بهترین روغن زیتون باید تاریخ چیدن زیتون با تاریخ روغن گیری زیتون برابر باشد.

روغن زیتون درجه یک

بهترین روغن زیتون یعنی تاریخ چیدن زیتون با تاریخ روغن کشی زیتون برابر باشد به روش کانتنیوز روغن گیری شده باشد این روغن زیتون فرابکر گفته میشود و هیچ گونه افزودنی ندارد با ارزش ترین روغن زیتون شناخته میشود و قیمت اینگونه روغن زیتون حداقل 2 برابر بالاتر از روغن زیتون درجه دو میباشد.

روغن زیتون درجه دو

روغن زیتون استخراج شده از ضایعات کنجاله زیتون را روغن زیتون درجه دو شناخته میشود چون در روش کانتنیوز 8 تا 12 درصد روغن در ضایعات کنجاله زیتون باقی می ماند و هر ساله میلیون ها تن ضایعات کنجاله زیتون در اسپانیا به روش هگزان یا پرس سرد استخراج میشود اینگونه روغن زیتون از برچسب اتیکت بطری قابل شناسایی میباشد.

 

لطفاً جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد فروش و خدمات تماس حاصل فرمایید.

X

Right Click

No right click