گالری تصاویر محصولات شرکت آذر تلاس ارس مربوط به عکس های دستگاه روغن کشی OPM 240 - OPM 700 - OPM 1500 - OPM 2000, دستگاه روغن گیری پرس هیدرولیک, دستگاه تصفیه روغن مدل میکرون فیلتر OFM 1L, دستگاه تصفیه روغن مدل سانترفیوژ OCM 1L, دستگاه پرس نئوپان, دستگاه خردکن چوب, دستگاه خامه گیر, دستگاه کره گیر, دستگاه پلت پرس, دستگاه پرس صابون, است که می توانید مشاهده نمایید.

گالری تصاویر محصولات:

دستگاه روغن کشی خانگی - OPM 240 دستگاه روغن گیری صنعتی - OPM 1500 دستگاه روغن کشی پرس سرد - OPM 700
دستگاه روغن کشی کارگاهی - OPM 1500 دستگاه روغن گیری کارگاهی - OPM 1500 پرس روغن کشی کارگاهی - OPM 1500
دستگاه روغن کشی و تجهیزات جانبی دستگاه روغن گیری و تجهیزات جانبی دستگاه روغن کشی و تجهیزات جانبی
دستگاه روغن کشی کتان - OPM 700 دستگاه روغن گیری سویا - OPM 700 دستگاه روغن کشی زیتون - OPM 700
دستگاه روغن کشی کلزا - OPM 240 روغن گیری پرس سرد - OPM 240 پرس روغن کشی با قطعات قابل شستشو
دستگاه روغن کشی خانگی - OPM 240 دستگاه روغن گیری خانگی - OPM 240 دستگاه روغن کشی سیاه دانه - OPM 240
دستگاه روغن کشی فروشگاهی - OPM 700 دستگاه روغن گیری فروشگاهی - OPM 700 پرس روغن کشی فروشگاهی - OPM 700
دستگاه روغن گیری کارگاهی - OPM 1500 دستگاه روغن کشی کارگاهی - OPM 700 دستگاه روغن کشی پرس سرد صنعتی  - OPM 2000
دستگاه روغن گیری پرس سرد صنعتی  - OPM 2000 دستگاه روغن کشی زیتون - OPM 700 دستگاه روغن گیری زیتون - پرس هیدرولیک
دستگاه روغن کشی زیتون - پرس هیدرولیک دستگاه تصفیه روغن مدل سانترفیوژی دستگاه تصفیه روغن مدل میکرون فیلتر
دستگاه تصفیه روغن مدل میکرون فیلتر تصفیه روغن کنجد با میکرون فیلتر تصفیه روغن کنجد با میکرون فیلتر
تصفیه روغن سرخ کردنی تصفیه روغن کنجد با میکرون فیلتر تصفیه روغن کنجد با میکرون فیلتر
دستگاه خامه گیری برقی دستگاه کره گیری برقی دستگاه کره گیر برقی
دستگاه خامه گیر برقی 140 لیتری دستگاه خامه گیری برقی و دستی 140 لیتری ماشین آلات نئوپان سازی و بازیافت ضایعات چوب
ماشین آلات صابون سازی صابون سازی صابون سازی
صابون سازی دستگاه پلت پرس خوراک دام و کود مرغی ماشین آلات خوراک دام و طیور