دستگاه روغن کشی پرس سرد صنایع آذر تلاش بدلیل تغییرات فنی قطعات دو برابر ظرفیت بالاتر از دستگاه روغن گیری پرس سرد کپی سازان ایرانی، ترکیه ایی، آلمانی دارد به همین دلیل کپی سازان ظرفیت اسمی را چندین برابر بالاتر آگهی می کنند در حالیکه ظرفیت واقعی شان 20% ظرفیت اسمی شان نیست چون قطعاتی که ذاتاً از منشاء معیوب هستند در کالیبر یکسان امکان افزایش ظرفیت وجود ندارد اگر تناسب کالیبر با ظرفیت درست تعریف شود فورمول ظرفیت واقعی در بدون افت بازدهی تعیین کننده کارایی دستگاه روغن گیری پرس سرد میباشد بنابرین ظرفیت اسمی بالا ترفند بازاریابی در ارزانتر نشان دادن دستگاه روغن گیری (کپی سازان) است.

انواع دستگاه روغن کشی و روغن گیری پرس سرد

انواع دستگاه روغن کشی پرس سرد خانگی - فروشگاهی - کارگاهی - صنعتی - کارخانه ایی بر اساس کالیبر متناسب با ظرفیت ساخته میشود اهمیت کالیبر متناسب با ظرفیت میتواند کارایی دستگاه روغن گیری پرس سرد را مشخص کند اما از نظر برخی کپی سازان یا خریداران تازه کار اهمیت کالیبر متناسب با ظرفیت (بدون افت بازدهی) نادیده گرفته میشود به همین دلیل سبب تضرر خریداران تازه کار میشود این موضوع تنها یکی از علل فراوانی آگهی دستگاه روغن گیری پرس سرد (کپی سازان) در سایت های بازاریابی میباشد که بدلیل کپی سازی از قطعاتی که ذاتاً از منشاء معیوب هستند ساخته میشوند.

دستگاه روغن کشی پرس سرددستگاه روغن گیری پرس سرددستگاه روغن کشی و تجهیزات روغن گیری پرس سرد

بهترین دستگاه روغن کشی پرس سرد همه کاره

بهترین دستگاه روغن کشی پرس سرد ویژگی همه کاره میباشد که در کالیبر یکسان بدلیل تغییرات فنی قطعات 50% ظرفیت بالاتر از سایر برندهای مشابه ایرانی - ترکیه ایی - آلمانی دارد چون تغییرات فنی قطعات هزینه ندارد در حالیکه ظرفیت دو برابر بالاتر است این ویژگی تنها راه افزایش کیفیت قطعات و تجهیزات میشود که قابلیت کارکرد 24 ساعته در همه دانه های روغنی (ریز - درشت - سخت) را امکانپذیر می کند مانند: دانه کنجد، دانه کلزا، سیاه دانه، دانه خشخاش، شاه دانه، گلرنگ، آفتابگردان بدون پوست، تخم کدو تنبل بدون پوست، تخم شنبلیله، هسته انار، هسته انگور، دانه زغیر، دانه کتان هندی، دانه سویا، دانه خردل، دانه بنه یا پسته کوهی، تخمه آفتابگردان با پوست، فندق، گردو، بادام زمینی، بادام درختی، دانه کرچک، بلوط، ذرت، پنبه دانه، لارو مگس، هسته آواکادو، زیتون خشک، هسته زیتون، هسته خرما، تخم کدو با پوست، تخم گشنیز، ...

دستگاه روغن کشی همه کارهدستگاه روغن گیری همه کارهدستگاه روغن کشی و روغن گیری همه کاره

دستگاه روغن گیری چند کاره ارزان

دستگاه روغن گیری چند کاره ارزان ویژگی عمومی اکثر برندهای کپی سازان است چون بدلیل نداشتن اطلاعات فنی در نهایت کپی سازی قطعاتی که ذاتاً از منشاء معیوب هستند در برخی دانه های ریز (سخت) یا درشت (نرم یا سخت) کارایی ندارد اما در دانه های ریز (نرم) قابل استفاده است در حالیکه نسبت به کالیبر 50% ظرفیت کمتر دارد مانند: کنجد، کلزا، سیاه دانه، دانه خشخاش، شاه دانه، آفتابگردان بدون پوست، تخم کدو تنبل بدون پوست، تخم شنبلیله، ...

قیمت دستگاه روغن گیری همه کاره

قیمت دستگاه روغن گیری همه کاره در کالیبر یکسان ظرفیت دو برابر بالاتر تفاوت زیاد با قیمت دستگاه روغن کشی چند کاره (کپی سازان) با نصف ظرفیت دارد چون ویژگی همه کاره با تغییرات فنی قطعات هزینه ندارد در حالیکه ظرفیت 50% افزایش می یابد و با افزایش 50% ظرفیت است که سبب ارزانتر شدن 50% قیمت دستگاه روغن گیری میشود به همین دلیل است که استفاده از قطعات و تجهیزات تضمین کننده 100% کارایی امکانپذیر میشود اما ویژگی چند کاره (کپی سازان) نمیتواند کارایی 100% تضمین شده داشته باشد چون با کپی سازی قطعاتی که ذاتاً از منشاء معیوب هستند امکانپذیر نیست به همین دلیل قیمت دستگاه روغن کشی در کالیبر یکسان متفاوت است.

دلایل قطعات معیوب دستگاه روغن گیری کپی سازان

 • اکثر کپی سازان ادعای دستگاه روغن گیری همه کاره دارند اما قابلیت کارکرد 24 ساعته ندارند.
 • اکثر کپی سازان ادعای دستگاه روغن گیری با کارکرد 24 ساعته دارند اما قابلیت همه کاره ندارند.
 • اکثر کپی سازان ادعای دستگاه روغن گیری همه کاره با کارکرد 24 ساعته دارند اما ظرفیت شان 50% کمتر است.

مزیت دستگاه روغن کشی چند منظوره

مزیت دستگاه روغن کشی چند منظوره در زمینه ارتقاء دستگاه روغن گیری ویژگی جایگزینی قطعات میباشد چون قابلیت جایگزینی قطعات به منظور کاهش 80% هزینه های استهلاک (قطعات سایشی) طراحی شده تا علاوه بر کاهش هزینه خدمات قطعه سازی هیچ گونه وقفه در تولید نداشته باشد:

 • قابلیت جایگزینی چهار برابر عمر مفید قطعات را افزایش میدهد.
 • قابلیت جایگزینی مانع تعطیلی واحد روغن گیری بدلیل سایش قطعات میشود.
 • قابلیت جایگزینی میتواند دستگاه روغن کشی را از خدمات تعمیرات بی نیاز کند.
 • قابلیت جایگزینی میتواند هزینه تعمیرات قطعات سایشی را 80% کاهش دهد.

دستگاه روغن کشی بنه (پسته کوهی)دستگاه روغن کشی کتاندستگاه روغن کشی کنجد

مرکز فروش دستگاه روغن کشی پرس سرد

مرکز فروش دستگاه روغن کشی پرس سرد بورس کالای مونتاژی نیست بلکه نیازمند تخصص جهت ارایه توجیه میباشد که کالیبر کمتر از 85 یا بالاتر از 160 مناسب روغن گیری نیست چون کالیبر کمتر از 85 نمیتواند همه کاره باشد و کالیبر بالاتر از 160 میتواند همه کاره باشد اما قطعات سنگین دارد بنابرین خدمات پس از فروش در تامین ماردون و سیلندر بسیار سنگین خواهد بود علی الخصوص اگر از آلیاژ خوب استفاده شود به همین دلیل برخی کپی سازان کالیبر 180 - 250 - 400 - 450 را تبلیغات می کنند در حالیکه خودشان را در جایگاه مشتری قرار نمیدهند چون میدانند که خدمات سنگین قطعات نمیتواند صرفه اقتصادی داشته باشد به همین دلیل برخی تولیدکنندگان دستگاه روغن کشی در سایتهای بازاریاب صرفاً تبلیغات کاذب ارایه میدهند تا خریداران (تازه کار) که اطلاعات فنی ندارند را هدف فروش قرار دهند.

دستگاه روغن گیری کتاندستگاه روغن گیری دانه سویادستگاه روغن گیری زیتون خشک

سازنده دستگاه روغن گیری بازدهی بالا

سازنده دستگاه روغن گیری در کالیبر یکسان بازدهی 7% بالاتر بدلیل تغییرات فنی قطعات تفاوت زیاد با سازنده دستگاه روغن کشی با بازدهی 7% کمتر دارد چون تفاوت 7% بازدهی در تناژ 10 تن دانه روغنی در روز میتواند نتیجه توجهی در روغن کشی داشته باشد.

 • بازدهی 55 کیلو روغن از 100 کیلو دانه کنجد اهواز.
 • بازدهی 42 کیلو روغن از 100 کیلو دانه کلزا.
 • بازدهی 37 کیلو روغن از 100 کیلو سیاه دانه.
 • بازدهی 38 کیلو روغن از 100 کیلو دانه کتان هندی.
 • بازدهی 38 کیلو روغن از 100 کیلو دانه کتان تاجیک.
 • بازدهی 34 کیلو روغن از 100 کیلو تخمه آفتابگردان.
 • بازدهی 55 کیلو روغن از 100 کیلو مغز آفتابگردان.
 • بازدهی 34 کیلو روغن از 100 کیلو دانه خردل.
 • بازدهی 17 کیلو روغن از 100 کیلو دانه گشنیز.
 • بازدهی 30 کیلو روغن از 100 کیلو دانه بنه.
 • بازدهی 42 کیلو روغن از 100 کیلو دانه منداب.
 • بازدهی 43 کیلو روغن از 100 کیلو لارو مگس سرباز سیاه.

دستگاه روغن کشی کارمزدی در تبریز

دستگاه روغن کشی در تبریز زیاد است اما روغن گیری با سرعت بالا بدون افت بازدهی سبب کاهش اکسیداسیون روغن خوراکی میشود بنابرین کارمزد روغن گیری بر اساس بازدهی در دانه های کم روغن یا پرروغن با ساختار (ریز - درشت - سخت - پفکی) متفاوت خواهد بود:

 • کارمزد روغن گیری با بازدهی 10% بالاتر یا پایین تر حداقل 50% تفاوت خواهد داشت.
 • کارمزد روغن گیری دانه سخت با بازدهی بالا مسلماً بالاتر خواهد بود چون سبب استهلاک قطعات میشود.
 • کارمزد روغن گیری دانه کم روغن با بازدهی بالا مسلما بالاتر است چون زمانبر خواهد بود.
 • کارمزد روغن گیری دانه پفکی با بازدهی بالا مسلماً بالاتر است چون زمانبر خواهد بود.
 • کارمزد روغن گیری دانه نرم با بازدهی بالا بر اساس تناژ تعیین میشود.

دستگاه روغن کشی دانه خردلدستگاه روغن کشی هسته اناردستگاه روغن کشی دانه کلزا

ماشین آلات روغن کشی  و روغن گیری زیتون

ماشین آلات روغن كشي زيتون فقط در فصل زیتون استفاده میشود چون زیتون باید تازه باشد اگر زیتون انبار شده روغنکشی شود اسید روغن زیتون بالاتر از حد استاندارد خواهد بود حتی مصرف آن برای سلامتی انسان خطرناک است بنابرین روغنگیری زیتون در ابعاد کوچک صرفه اقتصادی ندارد چون 300 کیلو زیتون 50 کیلو روغن دارد با توجه به فصلی بودن زیتون نهایتاً 2 ماه روغنکشی زیتون با 10 ماه تعطیلی کارخانه نیازمند ماشین آلات روغن گیری زیتون با تناژ بالای 3 یا 5 تن در ساعت میباشد.

دستگاه روغن گیری زیتون در مقیاس کوچک

دستگاه روغن گیری زیتون خشک مناسب باغاتی است که زیتون تولیدی شان صرفه حمل و نقل ندارد بنابرین با یک دستگاه پرس سرد میتوان زیتون های خشک شده زیر درختی را روغن کشی کرد و روغن زیتون حاصله برای مصارف صابون سازی و ماشاژ قابل استفاده خواهد بود و همچنین با پرس هیدرولیک میتوان زیتون تازه را روغن گیری کرد اما در پرس هیدرولیک به تجهیزات جانبی نیاز خواهد بود: خردکن زیتون، پرس هیدرولیک، سانترفیوژ جدا سازی آب و روغن، فیلتر شفاف سازی روغن، ...

بهترین دستگاه روغن گیری زیتون در مقیاس بزرگ

بهترین دستگاه روغن گیری زیتون با ظرفیت بالای 3 تا 5 تن در ساعت میتواند صرفه اقتصادی داشته باشد چون فصل زیتون بیش از دو ماه نیست به همین دلیل با ظرفیت 3 تا 5 تن در ساعت میتوان در مدت کوتاه حداکثر روغن کشی زیتون را انجام داد تا روغن زیتون تازه تولید کرد بهترین روغن زیتون باید تاریخ چیدن زیتون با تاریخ روغن گیری زیتون برابر باشد.

روغن زیتون درجه یک

بهترین روغن زیتون یعنی تاریخ چیدن زیتون با تاریخ روغن کشی زیتون برابر باشد به روش کانتنیوز روغن گیری شده باشد این روغن زیتون فرابکر گفته میشود و هیچ گونه افزودنی ندارد با ارزش ترین روغن زیتون شناخته میشود و قیمت اینگونه روغن زیتون حداقل 2 برابر بالاتر از روغن زیتون درجه دو میباشد.

روغن زیتون درجه دو

روغن زیتون استخراج شده از ضایعات کنجاله زیتون را روغن زیتون درجه دو شناخته میشود چون در روش کانتنیوز 8 تا 12 درصد روغن در ضایعات کنجاله زیتون باقی می ماند و هر ساله میلیون ها تن ضایعات کنجاله زیتون در اسپانیا به روش هگزان یا پرس سرد استخراج میشود اینگونه روغن زیتون از برچسب اتیکت بطری قابل شناسایی میباشد.

 

لطفاً جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد فروش و خدمات تماس حاصل فرمایید.

X

Right Click

No right click