سوالات متداول روغن کشی

سوالات متداول دستگاه روغن کشی

صنایع آذر تلاش باستناد سوالات متداول روغن کشی که اکثر بازدیدکنندگان گرامی سعی در کسب اطلاعت دارند را به صورت (سوال و پاسخ) فراهم کرده است تا تفاوت دستگاه روغن کشی پرس سرد در برندهای مختلف ایرانی - ترکیه ایی - آلمانی و تاثیر تغیییرات فنی قطعات در افزایش ظرفیت بدون افت بازدهی را به زبان ساده ارایه نماید.

1- آیا نشان علایم تجاری دلیل بهترین پرس روغنکشی است؟
علایم تجاری یا موتور گیربگس خوب دلیل بهترین پرس روغنگیری نیست چه بسا بهترین موتور یا گیربگس دنیا در پرس روغنکشی با قطعات معیوب نمیتواند نتیجه مطلوب بدهد تقریباً 90% پرس روغنگیری در دنیا کپی سازی قطعاتی هستند که ذاتاً از منشاء معیوب میباشند به همین دلیل ظرفیت واقعی شان 20% ظرفیت اسمی شان است.

2- چرا پرس روغنکشی ماسین سازی آذر تلاش ارزانتر است؟
چون ظرفیت واقعی دو برابر بالاتر بدون افت بازدهی بدلیل تغییرات فنی قطعات پرس روغنگیری سبب کاهش 50% هزینه ها شده و کاهش 50% هزینه ها تنها را افزایش کیفیت قطعات و تجهیزات نوع مرغوب پرس روغنکشی شده است در حالیکه تفاوت در کالیبر سیلندر نیست این ویژگی در سایر برندهای ایرانی - ترکیه ایی - آلمانی امکانپذیر نیست چون تغییرات قطعات نمونه مشابه ندارد به همین دلیل کپی سازان تا میتوانند ظرفیت اسمی را افزایش میدهند تا پرس روغنگیری را ارزانتر نشان دهند اما ظرفیت واقعی شان 20% ظرفیت اسمی شان است.


3- تفاوت پرس روغنگیری نوع مرغوب با نامرغوب چیست؟
پرس روغنگیری مرغوب دو برابر ظرفیت بالاتر از نوع نامرغوب دارد در حالیکه هر دو کالیبر یکسان دارند حتی موتور و گیربکس شان یکسان است تنها تفاوت در تغییرات فنی قطعات است که سبب افزایش دو برابری ظرفیت بدون افت بازدهی شده است و این ویژگی تنها راه افزایش کیفیت قطعات و تجهیزات پرس روغنگیری مرغوب شده تا کارایی 100% تضمین شده در کارکرد 24 ساعته را داشته باشد.

4- کدام برند پرس روغنگیری نوع مرغوب است؟
تنها سازنده پرس روغنکشی نوع مرغوب با دو برابر ظرفیت بالاتر بدون افت بازدهی بدلیل تغییرات فنی قطعات در حالیکه تفاوت در کالیبر نیست از محصولات تخصصی صنایع آذر تلاش میباشد چون تغییرات فنی قطعات نمونه مشابه ایرانی - ترکیه ای - آلمانی ندارد.

5- چرا کپی سازان ظرفیت اسمی را بزرگنمایی می کنند؟
کپی سازان ظرفیت اسمی را بزرگنمایی می کنند تا بتوانند پرس روغنگیری را ارزانتر نشان دهند در حالیکه ظرفیت واقعی شان 20% ظرفیت اسمی شان است به همین دلیل سایتهای بازاریاب پر شده از پرس روغنگیری معیوب و فاقد کارایی لازم که میتوانند مشکلات جدی برای خریداران (نقد و اقساطی) ایجاد کنند مثال: کالیبر 85 کپی سازان با ظرفیت اسمی 40 کیلو در ساعت اما ظرفیت واقعی شان 10 کیلو در ساعت است.

6- چرا برندهای پرس روغنکشی وارداتی کیفیت نامرغوب دارند؟
پرس روغنگیری نوع مرغوب و نامرغرب حداقل 50% تفاوت در قیمت تمام شده دارد لذا کپی سازان با هدف رقابت در بازار لازم است هزینه ها را کاهش دهند مسلماً کاهش هزینه ها منجر به ساخت نوع نامرغوب پرس روغنکشی میشود به همین دلیل تمامی برندهای پرس روغنگیری وارداتی از نوع نامرغوب هستند چون کپی سازان خارجی باید آنقدر هزینه ها را کاهش دهند تا بتواند تقربیاً 30% هزینه ارسال به ایران و تقریباً 30% کارمزد فروش برای نماینده ایرانی را تامین کنند.

7- چرا پرس روغنگیری ماشین سازی آذر تلاش نوع مرغوب میباشد؟
چون تغییرات فنی در قطعات سبب افزایش ظرفیت دو برابر بالاتر از سایر برندهای مشابه ایرانی - ترکیه ایی - آلمانی شده است در حالیکه تفاوت در کالیبر سیلندر وجود ندارد بنابرین ظرفیت دو برابر بالاتر تقریباً 50% هزینه ها را کاهش داده و کاهش 50% هزینه ها تنها راه افزایش کیفیت قطعات و تجهیزات پرس روغنگیری (نوع مرغوب) شده است تا کارایی 100 تضمین شده در همه دانه های روغنی ریز - درشت - سخت را با کارکرد 24 ساعته داشته باشد.

8- آیا بهترین موتور و گیربکس دلیل بر مرغوبیت پرس روغنگیری است؟
بهترین موتور و گیربکس بر روی قطعات معیوب نمیتواند نتیجه مطلوب داشته باشد حتی موتور گیربکس Yilmaz ترکیه که یک برند مشهور است نمیتواند تبدیل پرس روغنکشی نامرغوب به مرغوب را امکانپذیر کند تقریباً 90% کپی سازان از موتور و گیربکس خوب استفاده می کنند اما بدلیل کپی سازی از قطعاتی که ذاتاً از منشاء معیوب هستند نتیجه مطلوب را ندارند.

9- آیا کپی سازی پرس روغنگیری با تناسب بندی امکانپذیر است؟
ساخت پرس روغنکشی با تناسب بندی امکانپذیر نیست چون هر ظرفیت مشخصات مختص خود را دارد اما تصور نادرست برخی کپی سازان با تناسب بندی پرس روغنگیری کوچک در جهت ساخت ابعاد بزرگتر میتواند سرمایه هر خریداری را قربانی منفعت طلبی کپی ساز کند و این خطر ناشی از دو دیدگاه نادرست بوده و قطعاً اجتناب ناپذیر خواهد بود:

 • تصور نادرست کپی ساز از پرس روغنکشی با وعده ارزانتر ساختن پرس روغنگیری.
 • ناکافی بودن اطلاعات خریدار از پرس روغنگیری در کنار وسوسه انگیز بودن وعده های کپی ساز با قیمت ارزان.

10- آیا بازدهی پرس روغنکشی برندهای مختلف یکسان است؟
بازدهی پرس روغنکشی ماشین سازی آذر تلاش تقربیاً 7 تا 10 درصد بالاتر سایر از سایر برندهای مشابه ایرانی - ترکیه ایی - آلمانی میباشد چون قطعات در جهت افزایش (بازدهی - ظرفیت) تغییر داده نمونه مشابه ایرانی و خارجی ندارد.

11- تفاوت بازدهی پرس روغنگیری (نوع مرغوب) و سایر برندهای کپی سازان چگونه است؟

 • بازدهی 57 کیلو روغن از 100 کیلو کنجد پوست گیری شده اما برندهای کپی سازان 48 کیلو روغن.
 • بازدهی 57 کیلو روغن از 100 کیلو کنجد پاکستانی اما برندهای کپی سازان 48 کیلو روغن.
 • بازدهی 54 کیلو روغن از 100 کیلو کنجد ارسباران اما برندهای کپی سازان 45 کیلو روغن.
 • بازدهی 42 کیلو روغن از 100 کیلو کلزا اما برندهای کپی سازان 36 کیلو روغن.
 • بازدهی 37 کیلو روغن از 100 کیلو سیاه دانه اما برندهای کپی سازان 32 کیلو روغن.
 • بازدهی 38 کیلو روغن از 100 کیلو کتان هندی اما برندهای کپی سازان 33 کیلو روغن.
 • بازدهی 38 کیلو روغن از 100 کیلو کتان تاجیک یا زغیر برندهای کپی سازان 26 کیلو روغن.
 • بازدهی 34 کیلو روغن از 100 کیلو آفتابگردان با پوست اما برندهای کپی سازان 26 کیلو روغن.

12- بازدهی چه تاثیری در قیمت پرس روغنکشی دارد؟
امروزه بازدهی مهمترین پارامتر تاثیر گذار در قیمت پرس روغنگیری میباشد اما ظرفیت دو برابر بالاتر بدون افت بازدهی در حالیکه تفاوت در کالیبر سیلندر وجود ندارد تنها مزیتی است که سبب کاهش 50% هزینه های افزایش کیفیت قطعات و تجهیزات پرس روغنگیری مرغوب شده است این ویژگی در سایر برندهای مشابه ایرانی - ترکیه ایی - آلمانی امکانپذیر نیست چون تغییرات فنی قطعات نمونه مشابه ندارد.

13- آیا روغنگیری همه دانه ها یکسان است؟
روغنکشی همه دانه ها یکسان نیست چون توانایی پرس روغنگیری در همه دانه های روغنی ریز - درشت - سخت باید مشخص شود و سپس توانایی سازنده پرس روغنگیری که بتواند مهارت کار با دانه های مختلف را داشته باشد چون بدون تجربه و دانش فنی نمیتوان تست حضوری را انجام داد مانند: هسته دانه انار، دانه زغر، دانه کتان، دانه بنه، پنبه دانه، دانه ذرت، دانه بلوط، دانه گشنیز، ...


14- چگونه به تعریف و توصیف فروشنده می توان اعتماد کرد؟
هرگز به تعریف و تمجید فروشنده ها اعتماد نکنید چون 90% فروشندگان یا بازاریاب یا کپی ساز هستند حتی خود کپی سازان اطلاعات فنی ندارند و یا بازاریاب ها به مطالب کپی سازان استناد می کنند به همین دلیل سایتهای بازاریاب پر شده از آگهی فروش پرس روغنکشی در حالیکه مشکلات فنی زیادی در بخش موتور - گیربکس - ساختار قطعات - آلیاژ قطعات دارند که قابل اصلاح کردن نیست حتی حذف از اصلاح با صرفه تر خواهد بود.

مثال: کالیبر 60 کپی سازان ظرفیت واقعی 6 کیلو در ساعت را نمیتوان به کالیبر 56 ظرفیت 12 کیلو در ساعت (بدون افت بازدهی) تبدیل کرد در حالیکه موتور و گیربکس و کالیبر یکسان دارند.

15- چرا دروغ بیشتر از واقعیت در فروش پرس روغنگیری رایچ شده است؟
امروزه دوره های آموزش فروش، بازرگانی، بازاریابی، کمی تخصصی تر شده است اما فروش پرس روغنکشی تفاوت زیادی با فروش سیگار، شکلات، آدامس، لوازم آرایش و بهداشتی، دارد چون پرس روغنگیری یک کار تخصصی بوده فقط سازنده میتواند مسئول فنی، مسئول فروش، مسئول خدمات، مسئول راه اندازی، مسئول جوابگویی، باشد به همین دلبل فعالیت برخی سایتهای بازاریاب در خرید و فروش پرس روغنکشی صرفاً حقوقی کردن معامله در جهت کسب کمسیون از طرفین است.

16- چرا سایتهاب بازاریاب ظرفیت اسمی را ملاک فروش قرار میدهند؟
چون ظرفیت اسمی پرس روغنگیری را بزرگ نمایی میکنند تا قیمت را ارزانتر نشان دهند در حالیکه ظرفیت واقعی شان حداقل 50% کمتر از ظرفیت اسمی بوده و ارزش وقت صرف کردن برای کسب درآمد را ندارند.

17- آیا ظرفیت اسمی مهم است با ظرفیت واقعی؟
مسلماً ظرفیت اسمی هیچ تاثیری در تولید ندارد و آنچه برای خریدار مهم است ظرفیت واقعی (بدون بازدهی) خواهد بود.

18- آیا کنجاله دراز دلیل بر بازدهی بالا است؟
بازدهی بالا هیچ ربطی به کنجاله دراز ندارد معمولاً کپی سازان با انتشار تصایری کنجاله دراز از کاری که انجام میدهند آگاهی ندارند و این عدم آگاهی یکی از دلایل نداشتن تخصص در ساخت پرس روغنکشی است چون کنجاله دراز به دلیل نیم سوز شدن دانه های روغنی در داخل سیلندر ایجاد میشود و هیچ مزیتی ندارد.

19- آیا عمر قطعات همه برندهای پرس روغنگیری یکسان است؟
عمر قطعات به طراحی قطعات - مراحل ساخت - روش کار پرس روغنکشی مربوط است یکی پرس روغنگیری میسازد گیربکس اش متلاشی میشود دیگری پرس روغنگیری میسازد موتورش میسوزد و در نهایت ماشین سازی آذر تلاش بر اساس تجربه توانسته است پرس روغنکشی (نوع مرغوب) را بسازد که ظرفیت دو برابر بالاتر - بازدهی 7تا 10 درصد بالاتر - عمر قطعات 3 برابر بالاتر از سایر برندهای مشابه ترکیه ایی - آلمانی - ایرانی میباشد.

20- چرا پرس روغنکشی نیاز به تجهیزات جانبی دارد؟
تنها سازنده فیلتراسیون چند منظوره ماشین سازی آذر تلاش میباشد که بدلیل سرعت بالا در لردگیری روغن خام میتواند فرایند اکسیداسیون روغن خوراکی را کاهش دهد حتی قابلیت صمغ گیری و کاهش اسیدهای چرب آزاد را دارد به همین دلیل فرایند روغنکشی بدون تجهیزات جانبی امکانپذیر نیست.

21- کدام روش تصفیه روغن بهترین کیفیت را دارد؟
کیفیت روغن خوراکی به کیفیت تصفیه روغن خام بستگی دارد به همین دلیل هر چقدر سرعت لردگیری روغن خام سریع تر باشد کیفیت روغن بالاتر خواهد بود و هر چقدر ذرات معلق در روغن بهتر جداسازی شود تا روغن شفاف تری حاصل شود ماندگاری روغن خوراکی بالاتر خواهد بود.

22- تصفیه روغن چندمنظوره چیست؟
پرس روغنگیری، پیش فیلتر سانترفیوژی، فیلتر شفاف کردن روغن، فرایند روغنکشی در جهت تولید روغن با کیفیت بالا را امکانپذیر میکند چون روغنگیری و تصفه روغن (همزمان) میتواند پروسه نگهداری روغن خام در مخازن را حذف کند حتی صمغ گیری و کاهش اسیدهای چرب آزاد برخی روغنهای خوراکی را بدون افزودن ماشین آلات اضافی امکانپذیر کند.

23- علت ارزان بودن پرس روغنگیری کپی سازان چیست؟
ظرفیت 50% کمتر - قطعات فولاد معمولی با روکش کروم - بازدهی 10% کمتر - عدم کارایی در دانه های مختلف - نداشتن توانایی کارکرد 24 ساعته - از ویژگیهای مختص پرس روغنکشی کپی سازی میباشد چون کپی سازی از قطعاتی هستند که ذاتاً از منشاء معیوب میباشند به همین دلیل سایتهای بازاریاب که تخصصی پرس روغنگیری ندارد ارایه دهنده پرس روغنکشی ارزان میباشند.

24- آیا روغن شفاف خروجی از پرس روغنگیری نیاز به تصفیه دارد؟
همه برندهای پرس روغنگیری نیاز به تصفیه روغن دارند چون ذرات داخل روغن با ابعاد 10 میکرون تقریباً مانند ابعاد ذرات آرد گندم میباشد که فقط با فیلتراسیون حساس میتوان جدا سازی کرد فراموش نکنیم 10 میکرون با چشم طبیعی قابل دیدن نیست اما مقدار آن در روغن اگر زیاد باشد تیره خواهد بود.

25- آیا کنجاله خشک دلیل بر بازدهی زیاد است؟
وقتی خود کپی ساز صراحتاً اعلام میکند 47 کیلو روغن از 100 کیلو کنجد دیگر جای هیچ شکی وجود ندارد که پرس روغنگیری از قطعات معیوب کپی سازی شده است به همین دلیل هر چقدر کنجاله را خشک نشان بدهند نمیتواند دلیل بر بازدهی بالا باشد چون کنجاله خشک دلیل بر بازدهی بالا نیست.

26- چرا برخی کپی سازان ایراد پرس روغنکشی خود را ناآگاهانه بیان می کنند؟
چون دانش کافی ندارند یا کپی سازی می کنند یا وارد کننده برندهای خارجی هستند و تصور می کنند که بهترین برند روغنکشی را می فروشند یکی از وارد کنندگان ترک میگوید کنجد 50% روغن ندارد چطور میتوان 57% روغن استخراج کرد متاسفانه بدلیل کپی سازی از قطعاتی که ذاتاً از منشاء معیوب هستند انتظاری چز این نمیتواند باشد.

27- آیا کاورکشی پرس روغنگیری خوب است یا نه؟
علت کاورشی برخی برندهای کپی سازان به دلیل استفاده از قطعات و تجهیزات نامرغوب در ساخت پرس روغنکشی است تا مشتری پسند باشد در حالیکه موتور و گیربکس باید در هوای آزاد باشد تا خنک شوند.

28- آیا میدانید پرس روغنگیری کنجاله چیپسی چه مشکلاتی دارد؟

 • ساییدگی به دلیل اصطکاک در کله پرس سبب افزایش دما میشود تا جاییکه مجبور میشوند شیر آب را روی پرس باز کنند و این باعث خرابی روغن میشود.
 • اصطکاک باعث خوردگی قطعات کله پرس میشود لذا باید هفته ایی یک بار قطعات جدید روی پرس تعویض شود که هزینه آن خیلی زیاد خواهد بود.
 • بازدهی پرس چیپسی خیلی کم است با توجه به تجربه ایی که بنده دارم از کلزا 34% روغن نهایتاً میتوانند استخراج کنند در حالیکه با پرس ماشین سازی آذر تلاش 42% براحتی میتوان استخراج کرد.

29- آیا میدانید علت ساییدگی ماردون و سیلندر بیشتر برندهای روغنکشی چیست؟
مشکل عمده ساییدگی قطعات به طراحی مربوط است خیلی از برندهای روغنکشی مشهور که در ایران فعالیت می کنند و به سوابق درخشان خود تاکید دارند این مشکل را دارند علت اصلی ساییدگی قطعات ماردون و سیلندر به دلیل کپی سازی از قطعاتی که ذاتاً از منشاء معیوب هستند میباشد چون ساختار قطعات شان ذاتاً درست طراحی نشده است.

30- آیا افزایش دما میتواند بازدهی را افزایش دهد؟
پرس روغنکشی سرد یک استاندارد دما در استخراج روغن دارد که نباید دما بالاتر یا کمتر از استاندارد باشد اما تصور افزایش دما سبب افزایش بازدهی روغن نادرست است.


31- علت توقف ناگهانی پرس روغنکشی کپی سازی چیست؟
علت اصلی توقف ناگهانی برندهای کپی سازی در حین کار مشکلاتی است که در قطعات وجود دارد هیچ فرقی در برند آلمانی - ترکیه ایی - ایرانی وجود ندارد چون آنچه بنده از قطعات کپی سازان دیده ام توقف ناگهانی در حین کار اجتناب ناپذیر خواهد بود در حالیکه ماشین سازی آذر تلاش با تغییراتی که در قطعات انجام داده است امکان توقف ناگهانی در حین کار وجود ندارد.


32- چرا برخی برندهای پرس روغنکشی در حین راه اندازی دانه را خراب می کنند؟
علت خراب شدن دانه در حین راه اندازی مشکل اکثر کپی سازان است قطعات معیوب و نداشتن مهارت از دلایل خراب شدن دانه در راه اندازی میشود در حالیکه ماشین سازی آذر تلاش چنین مشکلاتی را ندارد و معمولاً استارت و روغنگیری 10 دقیقه زمان میبرد.

33- چرا برخی کنجاله را 2 بار روغنگیری می کنند؟
چون به دلیل مشکلاتی که در قطعات کپی سازان وجود دارد با یکبار روغنکشی نمتوانند روغن دانه را کامل جدا سازی کنند لذا مجبوراً از پرس دوم استفاده میکنند.

34- مرطوب کردن دانه چه مضراتی دارد؟
باعث اسیدی شدن روغن میشود که برای سلامتی انسان و دام مضر است و این اسیدی شدن با فیلتر معمولی قابل جداسازی نیست.

35- پرس روغنگیری سایتهای بازاریاب را چگونه بخریم؟

 • جنس قطعات را بپرسید آیا روکش کروم است با فولاد ضد زنگ است؟
 • ظرفیت واقعی اساس کالیبر را با پارامترهای ماشین سازی آذر تلاش مقایسه کنید.
 • بازدهی پرس روغنکشی را بپرسید.
 • تست پرس روغنگیری را حضوری حداقل 3 ساعت متوالی انجام دهید تا از داغ نشدن موتور و گیربکس مطمین شوید.
 • حتماً 10 کیلو کنجد پاکستانی که دانه ریز است و 5 کیلو فندق یا بادام که دانه درشت است را حضوری تست کنید.
 • اگر بازدهی در کنجد 4.700 کیلو گرم روغن از 10 کیلو کنجد باشد به درد کسب و کار نمی خورد.
 • اگر بازدهی در کنجد 5.500 کیلو گرم روغن از 10 کیلو کنجد باشد عالی خواهد بود.
  اگر فندق را بتواند همانند کنجد روغنگیری کند آن بهترین برندی خواهد بود که من تجربه خواهم کرد.
 • جهت اطمینان از سختی قطعات حتما با یک سوهان بر روی قطعات بکشید اگر خط افتاد خوب نیست اگر خط نیفتاد خوب خواهد بود.

36- چرا برخی سایتهای بازاریاب اطلاعات نادرست ارایه میدهند؟

 • میگویند:کالیبر 35 با ظرفیت اسمی 8 کیلو در ساعت در حالیکه 2 کیلو در ساعت را بزور میتواند روغنکشی کند اگر اعتراض کنید خواهند گفت سرعت موتور را افزایش دهید در این صورت بازدهی 50% افت خواهد داشت به همین دلیل ظرفیت واقعی بدون افتی بازدهی تنها راه پیشگیری از تقلب برخی فروشندگان خواهد بود.
 • میگویند خروجی پرس روغنکشی ما در دانه کنجد 43% تا 60% روغن است یعنی اگر پرس روغنگیری آنها از 100 کیلو کنجد مرغوب 43 کیلو روغن بگیرد جای اعتراضی نخواهد بود چون قبلاً اعلام شده است بین 43% تا 60% خواهد بود.

37- هدف از راه اندازی کسب و کار روغنکشی چیست؟
مسلماً برای کسب درآمد، ظرفیت واقعی با استخراج بیشترین روغن از دانه های روغنی میتوانند بالاترین کسب درآمد را داشته باشد اما پرس روغنکشی ارزان (کپی سازان) سه مشکل اساسی دارد: بازدهی 7% کمتر - ظرفیت 50% کمتر در حالیکه تفاوت در کالیبر سیلندر نیست - عدم توانایی در کارکرد 24 ساعته به خضوص در دانه های سخت.

38- آیا از 100 کیلو کنجد 55 کیلو روغن خوب است یا 47 کیلو روغن؟
مسلما 55 کیلو بهتر از 47 کیلو روغن خواهد بود به همین دلیل تغییرات فنی در قطعات پرس روغنگیری اهیمت ویژه ایی دارد که اگر تغییرات فنی قطعات درست باشد براحتی میتوان بازدهی را تا 7% افزایش داد این افزایش بازدهی هیچ ربطی به موتور و گیربگس ندارد.

39- آیا باز و بسته کردن و تمیز کاری پرس روغنگیری راحت است؟
باز و بسته کردن قطعات پرس روغنگیری ماشین سازی آذر تلاش برای تمیزکاری بیشتر از 10 دقیقه زمان نمیبرد چون باز و بسته کردن پرس روغنکشی بعد از پایان کار لازمه رعایت موارد بهداشت در واحد روغنکشی میباشد.

40- باستناد سوالات متداول روغنکشی میتوان گفت تنها کالایی که نیاز به مسئول فروش، مسئول بازاریاب، مدیر بازاریاب، سایت بازاریاب ندارد استثناً دستگاه روغنکشی میباشد چون یک کار تخصصی بوده و تنها ماشین سازی (ماهر با تجربه) میتواند به سوالات فنی مشتری پاسخگو باشد.

 

لطفاً جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد فروش و خدمات تماس حاصل فرمایید.

X

Right Click

No right click