صابون سازي, نياز به تاسيسات پخت صابون, تاسيسات خشك كردن صابون, گرانول كردن صابون, خمير گيري صابون, يكسان سازي خمير صابون, حباب گيري خمير صابون, پرس قالبي صابون در اوزان مختلف, پرس مارك زني, بسته بندي صابون, خواهد بود.

ماشين آلات صابون سازي:

توليد صابون فله گرانوله شده:

صابون فله, با افزودن تركيبات لازم و انجام مرحله پخت صابون در مخزن مربوطه به بخش اتم آيزر انتفال داده مي شود پروسه خشك كردن در بخش اتم آيزر انجام مي شود و در خروجی اتم آيزر يك دستگاه پرس اكسترودي قرار دارد كه صابون را به صورت گرانوله پرس مي كند.

soap-making-machine-1.jpg soap-making-machine-2.jpg

توليد صابون بسته بندي شده در اوزان مختلف:

صابون بسته بندي شده در اوزان مختلف, صابون درجه يك, صابون با كيفيت, فقط با ماشين آلات و تجهيزات پيشرفته قابل توليد مي باشد و براي اينكار ما بهترين ها را پيشنهاد مي كنيم تا با مقايسه برندهاي مختلف بهترين ها را انتخاب نمايد لذا در خط توليد ما ماشين آلات خميري گيري صابون, يكسان سازي خمير صابون, حباب گيري خمير صابون, پرس قالبي زني با قابليت توليد صابون 15 گرم, صابون 65 گرم, صابون 100 گرم, صابون 200 گرم, پرس مارك زني, دستگاه بسته بندي صابون, ... عرضه مي شود.

soap-making-machine-3.jpg soap-making-machine-4.jpg