فیلتراسیون روغن

فیلتراسیون روغن خوراکی

فیلتراسیون روغن خوراکی در مقیاس کارگاهی با قابلیت شفاف سازی روغن - صمغ گیری روغن - جداسازی اسیدهای چرب آزاد میتواند کیفیت روغن خوراکی را 100% افزایش دهد فیلتراسیون روغن خوراکی در تصفیه روغن های سرد و گرم استفاده میشود ...

فیلتراسیون روغن با کیفیت بالافیلتراسیون روغن با سرعت بالافیلتراسیون روغن خوراکی

مشخصات فیلتراسیون چند منظوره

ظرفیت (لیتر در ساعت) برق مصرفی وزن
 قیمت (تومان)
ورودی 200 با خروجی 50 1.5kwx3 600kg لطفاْ بپرسید؟
ورودی 200 با خروجی 100 1.5kwx3 630kg لطفاْ بپرسید؟
ورودی 200 با خروجی 200 1.5kwx4 760kg لطفاْ بپرسید؟

کاربرد فیلتراسیون چند منظوره

فیلتراسیون روغن خوراکی، با کیفیت بالا میتواند مدت ماندگاری روغن خوراکی را افزایش دهد فیلتراسیون روغن خوراکی یک نیاز اساسی در فرآوری روغن خوراکی میباشد.

فیلتراسیون روغن هيدروليك، به صورت مدار باز (مخزن روغن جمع آوري شده ← ميكرون فيلتر ← مخزن روغن تصفيه شده) و يا به صورت مدار بسته در دستگاههاي صنعتي (مسير بر گشت روغن هيدروليك ← ميكرون فيلتر ← مسير رفت روغن هيدروليك) در حالت دائم كار عمليات تصفيه و بازيافت انجام ميشود.

فیلتراسیون روغن ترانسفورماتور، به صورت مدار باز (مخزن روغن جمع آوري شده ← ميكرون فيلتر ← مخزن روغن تصفيه شده) و يا به صورت مدار بسته (مسير بر گشت روغن ترانسفورماتور ← ميكرون فيلتر ← مسير رفت روغن ترانسفورماتور) در حالت دائم كار عمليات تصفيه و بازيافت انجام ميشود.

فیلتراسیون روغن موتور، پس از پايان مرحله تقطير در راكتور و جدا سازي مواد فررار و حلال ها و افزودن كردن خاك رنگ بري به روغن با ميكرون فيلتر انجام مي شود روغن موتور تصفيه شده با ميكرون فيلتر نسبت به روغن موتور تصفيه شده با فيلتر پرس خيلي شفاف تر ديده مي شود چون ناخالصي هاي روغن تا 2 ميكرون جدا سازي مي شود كه چنين قابليتي در فيلتر پرس امكان پذير نيست.

فیلتراسیون سوخت، به دليل بالابردن كيفيت گازوئيل و بنزين و پيشگيري از خراب شدن سیستم انژكتور كاميون ها و ماشين هاي سواري در اكثر جايگاههاي سوخت استفاده مي شود چون با توجه به بالا بودن هزينه تعميرات سیستم انژكتور، استفاده از سوخت تميز بيشتر ترجیح داده ميشود.

فیلتراسیون روغن هیدرولیکفیلتراسیون روغن هیدرولیکتصفیه روغن هیدرولیک

 

لطفاً حهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد فروش و خدمات تماس خاصل فرمایید.

X

Right Click

No right click