فیلتراسیون روغن

فیلتراسیون روغن با میکرون فیلتر

فیلتراسیون روغن با میکرون فیلتر OFM1L مزیتی دارد که میکرون فیلترهای جعلی ندارند مانند: قابل اتصال به دستگاه روغن گیری، قابل استفاده بعنوان پرکن بطری در حضور مشتری، قابل درجه بندی روغن تصفیه شده با 3 - 5 - 10 میکرون، بدون نیاز به هزینه فیلتر، بدون نیاز به فیلتر سرامیکی، بدون نیاز به فیلتر تصفیه آب، بدون نیاز به دوختن فیلتر، بدون نیاز به پرس لرد گیر، قطعات قابل شستشو، بدون نیاز به اینوتور، ...

فیلتراسیون روغن چند منظورهفیلتراسیون روغن خوراکیفیلتراسیون روغن خوراکی

فیلتراسیون روغن

فیلتراسیون روغن خوراکی، با کیفیت بالا میتواند مدت ماندگاری روغن خوراکی را افزایش دهد فیلتراسیون روغن خوراکی یک نیاز اساسی در فرآوری روغن خوراکی میباشد.

فیلتراسیون روغن هيدروليك، به صورت مدار باز (مخزن روغن جمع آوري شده ← ميكرون فيلتر ← مخزن روغن تصفيه شده) و يا به صورت مدار بسته در دستگاههاي صنعتي (مسير بر گشت روغن هيدروليك ← ميكرون فيلتر ← مسير رفت روغن هيدروليك) در حالت دائم كار عمليات تصفيه و بازيافت انجام ميشود.

فیلتراسیون روغن ترانسفورماتور، به صورت مدار باز (مخزن روغن جمع آوري شده ← ميكرون فيلتر ← مخزن روغن تصفيه شده) و يا به صورت مدار بسته (مسير بر گشت روغن ترانسفورماتور ← ميكرون فيلتر ← مسير رفت روغن ترانسفورماتور) در حالت دائم كار عمليات تصفيه و بازيافت انجام ميشود.

فیلتراسیون روغن موتور، پس از پايان مرحله تقطير در راكتور و جدا سازي مواد فررار و حلال ها و افزودن كردن خاك رنگ بري به روغن با ميكرون فيلتر انجام مي شود روغن موتور تصفيه شده با ميكرون فيلتر نسبت به روغن موتور تصفيه شده با فيلتر پرس خيلي شفاف تر ديده مي شود چون ناخالصي هاي روغن تا 2 ميكرون جدا سازي مي شود كه چنين قابليتي در فيلتر پرس امكان پذير نيست.

فیلتراسیون سوخت، به دليل بالابردن كيفيت گازوئيل و بنزين و پيشگيري از خراب شدن سیستم انژكتور كاميون ها و ماشين هاي سواري در اكثر جايگاههاي سوخت استفاده مي شود چون با توجه به بالا بودن هزينه تعميرات سیستم انژكتور، استفاده از سوخت تميز بيشتر ترجیح داده ميشود.

فیلتراسیون روغن هیدرولیکفیلتراسیون روغن هیدرولیکتصفیه روغن هیدرولیک

لطفاً حهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد فروش و خدمات تماس خاصل فرمایید.

 

X

Right Click

No right click